Kapisztrán.hu‎ > ‎Szertár‎ > ‎

Próbarendszer

Jelmagyarázat

 • Újoncpróba anyaga
 • Első próba anyaga
 • Második próba anyaga
 • Harmadik próba anyaga
 • Alapvatő tudás - ezt a gyerekeknek mindig tudniuk kell próbától és helyzettől függetlenül. Mindenki számára egységesen kötelező, de a csapatparancsnok belátása szerint bővíthető.
 • Egyszeri tudás - ezt az anyagot a próba letételéhez elsajátítani vagy megvalósítani kell, de naprakész tudása a későbbiekben nem követelmény. A csapatparancsnok belátása szerint ez az anyag is bővíthető
 • Irányítottan választandó anyag – itt a téma a kötött, a megvalósítás módja választható az egyén képességei, lehetőségei, stb. szerint. (Pl.: a próbapont egy komolyabb túra teljesítése. De ez lehet egy 48 kilóméteres teljesítménytúra, vagy 100 km biciklizés, vagy 30 km evezés egyaránt.)

1. Isten és ember

1.1 Személyes feladatok

„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat.” (Jn 14, 15)
 • 1. Vallási ismeretek
  • Egyházi évkör részeinek ismerete
  • A tízparancsolat ismerete
  • A főparancs
  • Viselkedés más felekezet istentiszteleti helyén
  • Példakép, katolikusoknál védőszent ismerete
  • Tudjon a hitéről beszélni
 • 2. Szentírás-ismeret
  • 10 evangéliumi történet ismerete
  • Bibliai rövidítések ismerete
  • Hetente többször olvassa a Bibliát
 • 3. Lelki olvasmány
  • Korosztályának megfelelő lelki olvasmány elolvasása
  • Olvasson el egy elmélkedési könyvet őrsvezetőjével egyeztetve
 • 4. Cserkész lelkiség
  • A cserkésztörvények ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten
  • A cserkészfogadalom és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.
  • A cserkésztörvények ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten
  • A cserkészfogadalom és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.
  • Egyéni napirend összeállítása és betartása
  • Napi lelkiismeretvizsgálat
 • 5. Napi jótett, önfegyelem
  • Napi jótett alkalmak ismerete és gyakorlása
  • Fegyelmezettség a tábor során
  • A napi jótett rendszere és értelme
  • Napi jótett alkalmak ismerete és gyakorlása
 • 6. Ima
  • Fontosabb imák ismerete (Miatyánk, Hiszekegy)
  • Ima-, énekes- vagy zsoltároskönyv használat
  • Rendszeres imaélet

1.2 Közösségben megélendő feladatok

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20)
 • 1. Hitoktatás / Bibliaóra
  • Rendszeresen jár hittanra / bibliaórára (hívők)
  • Részt vesz (legalább) egy vallási találkozón
  • Vallási témájú beszélgetéseken való aktív részvétel
 • 2. Liturgikus élet
  • Szentmisén / istentiszteleten való rendszeres részvétel (hívők)
  • Segédkezés szertartásokon
  • Ifjúsági és népénekek ismerete (a felekezet lehetőségei szerint)
 • 3. Ökumenizmus
  • Részt vesz egy ökumenikus rendezvényen
 • 4. Cserkész lelkiség
  • Foglalkozás előtti, utáni cserkészimák ismerete
  • Tábori reggeli, esti és étkezési cserkészimák ismerete
  • A felebaráti szeretet imája (Tégy engem békéd eszközévé...) (katolikusoknak)
  • Elhunyt cserkésztestvérei emlékének ápolása
 • 5. Közösségi hitélet
  • Cserkészruhában vegyen részt vallási összejöveteleken
  • Lelki- vagy csendes napon való részvétel (pl. lelkigyakorlat)

2. Ember és ember

„Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)

2.1. Megismerés

„A többi mag jó földbe hullott, kikelt és százszoros termést hozott.” (Lk 8,8)

2.1.1. Társadalmi imeretek

 • 1. Közjogi méltóságok, államigazgatás, helyi önkormányzatok
  • a) Közjogi méltóságok - Közjogi méltóságok feladata és személye (köztársasági elnök, országgyűlés elnöke)
  • b) Államigazgatás - Országgyűlés, alkotmánybíróság, országos hatáskörű szervek (ÁNTSZ, APEH, KSH) szerepe, feladata
  • b) Államigazgatás - Megyerendszer
  • c) Helyi önkormányzat - A polgármesteri hivatal ismerete
  • c) Helyi önkormányzat - Az ügyintézés szabályai
 • 2. Hivatalos iratok, ügyintézés
 • 3. Cserkészfüzet
  • Cserkészfüzet vezetése
 • 4. Illemszabályok
  • Illemszabályok különböző élethelyzetekben
  • Közlekedési udvariasság
  • A társasági illemszabályok ismerete: idősek, másneműek, öltözet megválasztása, bemutatkozás
  • Társasági etikett
 • 5. Szociális érdeklődés
  • Globális szociális problémák megismerése és továbbadása (kiselőadás, újságcikk-gyűjtés, tabló)
  • Cserkészszinten a teendők meghatározása
 • 6. Hivatások ismerete
  • A szülők foglalkozása
  • Valamilyen hivatást alaposabban megismer
  • Valamilyen hivatást alaposabban megismer vagy megszervezi a megismertetését
 • 7. Újságolvasás, újságírás
  • Újságtípusok ismerete példákkal
  • Az újságok felépítése, szerkezete
  • A helyi újság rendszeres olvasása
  • Rendszeres újságolvasás
 • 8. Levélírás
  • Levélírás és levelezés

2.1.2. Műveltség

 • 1. Retorika és vitakultúra
  • Meg tudja fogalmazni a véleményét
  • Röviden ki tudja fejteni a gondolatait
  • Kulturált konfliktuskezelés
 • 2. Színjátszás
  • Részvétel színjátszásban
 • 3. Klasszikus táncok ismerete
 • 4. Olvasottság
  • Az őrsvezetőjével egyeztetve olvasson el egy könyvet
  • Ajánlás alapján rendszeres olvasás
 • 5. Vers- és prózaírás
 • 6. Hangszeres játék
 • 7. Képzőművészet
  • Kipróbál valamilyen képzőművészeti technikát
 • 8. Műemlékismeret
  • Múzeum- vagy kiállítás-látogatás
  • Részvétel közös kultúrrendezvényen (színház, hangverseny, kiállítás)
  • Művészeti korok alapszintű ismerete és építészeti stílusok felismerése
  • Műemlékek bemutatása

2.1.3. Európaiság

 • 1. Idegenvezetés
  • Lakóhelyén tud csoportot vezetni
  • Lakóhelye tág környékén tud csoportot vezetni
 • 2. Szomszéd országok ismerete
  • Ismeri a szomszédos országokat és azok legfontosabb adatait (főváros, pénznem)
 • 3. Nyelvtudás
  • Egy tetszőleges nyelven megérteti magát
  • Egy nyelv alapszintű ismerete
  • Egy nyelv középszintű ismerete

2.2. Tevékenység

„Senki sem gyújt világot azért, hogy eltakarja, vagy a véka alá rejtse.” (Lk 11,33)

2.2.1. Családom és barátaim

 • 1 Segítség otthon
  • Segítsen a család munkáiban otthon
  • Rendszeresen segít az otthoni munkákban
  • Ismerje fel miben tud segíteni és önállóan végezze el a munkát
 • 2. Családom története
  • Ismerje szülei származását és családi nevének eredetét
 • 3. Családi ünnepek
  • Tartsa nyilván a családja ünnepeit, köszöntse, lepje meg valamivel az ünnepelteket
  • Találja meg a módját, hogy hogyan tudja színesebbé tenni a családi ünnepeket
  • Szervezze meg a család valamelyik ünnepét
 • 4. Betegápolás
  • Látogassa meg beteg barátját
  • Tudja mikor kell orvost hívni
  • Segítsen egy beteg családtag ápolásában
 • 5. Tevékeny barátság
  • Alkalomadtán segítse egyik barátját (alkalmi korrepetálás, közös tanulás stb.)

2.2.2. Cserkész-közösségem

 • 1. Cserkészet története
  • BP és élete
  • A magyar cserkészet vázlatos története
  • Áttekintés a világcserkészet és a magyar cserkészet történetéről
  • A magyar cserkészet helye a világban
 • 2. Titkosírások
 • 3. Cserkészinduló, cserkészdalok
  • A cserkészinduló első versszaka és értelmezése
  • Cserkészinduló két énekelt versszaka
 • 4. Egyenruha ismerete
  • Szabályos egyenruhaviselet
  • Az egyenruha részei és viselése
  • Az egyenruha jelzései
  • Országos, csapat és őrsi jelzések ismerete
  • Próbajelvények ismerete
 • 5. Tábortűz
  • Részt vesz a csapattábor tábortüzein az őrsi jelenetekben
  • Őrsi tábortűzi jelenet kiötlése
  • Tűzmesteri munkák ismerete és ellátása
 • 6. Őrsi élet
  • Beilleszkedik az őrsbe, részt vesz munkájában, őrsi sajátosságok, jelképek
  • Aktív részvétel az őrs életében
  • Az őrsi hírlánc ismerete és elég gyors használata
  • Valamely az őrs peremére került társ visszaillesztését segíti
  • Őrsi ünnep megszervezése
 • 7. Őrsi jótett
 • 8. Tábori rend
  • Sátorrend ismerete és betartása
  • A tábori szolgálatok ismerete és legalább egy ellátása
  • A konyha és a szersátor rendje
  • Segít a tábor programjának megszervezésében
 • 9. Játék
  • 3 játék ismerete és gyakorlása
  • 2 csapatjáték ismerete
 • 10. MCSSZ ismerete
  • Az MCSSZ főbb tisztségviselői és feladatkörük
  • Az MCSSZ felépítése, szintjei (tudja a helyét benne)
 • 11. Alaki
  • Vigyázz!, Pihenj!, Tisztelegj!, Sorakozó (Oszlopba!, Sorba! Félkörbe! stb.)! vezényszavak ismerete
  • Lépéstartással menetelés
  • Négyszögbe!
  • Alaki zászlóval
  • Fordulások álló helyzetben
 • 12. Sípjelek, karjelek
  • Vigyázz!, Pihenj!, Tisztelegj!, Sorakozó (Oszlopba!, Sorba! Félkörbe! stb.)! vezényszavak ismerete
 • 13. Kürtjelek
 • 14. Közös jelképeink
  • Jelszó, köszönés, kézfogás, jel fogalma, jelentése és helyes alkalmazása
  • Általános és helyi köszönések ismerete
 • 15. Cserkész-kapcsolatok
  • Vegyen részt valamely csapaton túlmutató cserkészprogramon
  • Vegyen részt olyan programon, ahol más csapatok is vannak
  • Tartson rendszeres kapcsolatot más csapatok cserkészeivel
 • 16. Cserkészjáték (számháború)
  • Képes önállóan vagy kisebb csoportnak kiadott feladat ellátására
 • 17. A csapat ismerete, története, csapatnévadó
  • A csapat hagyományainak ismerete (jelvényei, szokásrendszere és játék-szabályai, csapatnévadó életének sarkkövei, miről nevezetes)
  • Vezetőinek címét, telefon-számát fejből tudja
  • A csapat és raj rendezvényein való rendszeres részvétel
  • A csapat felnőtt vezetőinek ismerete (név, foglalkozás, elérhetőség, feladat).
  • A csapat őrsvezetőinek ismeret
  • A csapat felépítésének és működésének ismerete
  • A csapat megalakulása és újjáalakulása
  • A csapat életének nevesebb eseményei
  • A csapatnévadó munkásságának vázlatos ismerete
  • A csapat eddigi táborai
  • A csapattörténet továbbírásához a napi események megörökítése
 • 18. Krónika
  • Írja meg a csapatélet egy eseményének vagy egy tábori napnak a krónikáját

2.2.3. Egyházközségem / gyülekezetem és lakóhelyem

 • 1. Részvétel az egyházközség életében
  • Vegyen részt legalább egy egyházközségi / gyülekezeti rendezvényen
  • Segítsen egy rendezvény lebonyolításában
 • 2. Karitászmunka (egyházközségi szervezésben)
  • Vegyen részt a csapat, a raj vagy egyházközség / gyülekezet valamelyik segélyakciójában
 • 3. Helyi ünnepek
  • Vegyen részt a csapatot méltón képviselve valamelyik helyi ünnepen
  • Segítsen – lehetőleg cserkész minőségben – valamely helyi ünnep lebonyolításában (kordon, szavalat, idegenvezetés stb.)
 • 4. Közhasznú munkák
  • Vegyen részt legalább egy, a lakóhely érdekében végzett munkán

2.2.4. Hazám és nemzetem

 • 1. Nemzeti jelképeink
  • Tudja a Himnusz első és a Szózat első két versszakát (énekelni is)
  • Tudja lerajzolni a magyar címert
  • Ismerje a Himnusz és Szózat szövegének és zenéjének szerzőit
  • Tudja értelmezni a magyar címer mezőit
  • Ismerje a koronázási jelvényeket
  • Ismerje a magyar címer és zászló történetét, tudjon a kialakulásáról
  • Ismerje a magyar koronázási jelvények történetét
 • 2. Népszokások
  • Elevenítse fel az évkör valamelyik népszokását (lehetőleg az őrsével együtt)
  • Ismerje a jeles napokat és a hozzájuk kapcsolódó ismertebb népszokásokat
  • Elevenítsen fel egy kevésbé ismert népszokását társaival együtt
  • Ismerje a néprajzi tájegységeket
  • A jeles napok szokásainak eredete
  • Ismerje meg egy általa kiválasztott tájegység évkörének szokásait
 • 3. Ünnep
  • Ismerje az év nemzeti ünnepeit, tudja mikor mire emlékezünk
  • Ismerje korának megfelelő szinten nemzeti ünnepeink történelmi hátterét
  • Vegyen részt a csapat megemlékezésein
 • 4. Népdalok
  • Ismerjen meg legalább 5 korábban nem ismert népdalt
  • Ismerjen minimum 20 népdalt
  • Legyen népdalos-füzete (cím, származási hely, gyűjtő, szöveg)
  • Ismerjen minimum 30 népdalt
  • Ismerje a népdal-stílusokat, műfajokat
 • 5. Népmesék, mondák
  • Ismerjen 5 népmesét vagy mondát, tudja előadni ezeket
  • Eredetmondák
  • Ismerje az ősmagyar kultúra emlékeit
 • 6. Néptánc
 • 7. Népi játékok
 • 8. Nyelvjárások
 • 9. Népművészet, kismesterségek
  • Ismerje meg valamely népi kismesterség alapfogásait, készítsen el egy munkát és mutassa be
  • Ismerje a népművészet főbb ágait
 • 10. Eredetünk
 • 11. Regös rendezvények
  • Vegyen részt egy regös napon, vagy hétvégén.
 • 12. Szórványmagyarság, nemzetiségeink
  • a) Szórványmagyarság - Hogyan és mikor alakult ki a szórványmagyarság?
  • a) Szórványmagyarság - Főbb szervezetei
  • b) Nemzetiségeink - Honnan származnak Magyarország nemzetiségei?
  • b) Nemzetiségeink - Mikor kerültek Magyarországra?
 • 13. Rovásírás
  • A rovásírás ABC használatával olvasás-írás

3. Ember és környezete

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (Ter 1,1)

3.1. Megismerés

„Mily fölségesek a Te műveid Uram!” (Zsolt 18,45)

3.1.1. Természetes környezetünkkel kapcsolatos feladatok

 • 1. Tájékozódás
  • Az égtájak meghatározása
  • Az északi irány meghatározása három módszerrel
  • Cserkész útjelek
  • Túravezetés turista úton
  • Laptájoló használata
  • Égtájak meghatározása éjjel
 • 2. Térképészet
  • Térképfajták ismerete
  • Térképjelek
  • Színezés
  • Arányszám / lépték
  • Távolságmérés
  • Iránylevétel a térképről
  • Álláspont meghatározása
  • Tájolás iránytű nélkül
  • Autós navigáció
  • Láthatóság számítása
 • 3. Földrajzi ismeretek
  • Ismerje a környék főbb kirándulóhelyeit
  • Ismerje a Magyarország főbb tájegységeit
  • Magyarország tájegységeinek földrajzi, néprajzi, művészeti értekeinek vázlatos ismerete
 • 4. Időjárás
  • Jó és rossz idő jelei
 • 5. Természet megfigyelés
  • Nem állati nyomok felismerése
  • Történet kitalálása nyomok alapján
 • 6. Növényismeret
  • 15 lágyszárú növény ismerete (védettsége)
  • 5 darab erdei fa ismerete
  • 5 darab gyümölcsfa ismerete
  • 30 vadnövény ismerte
  • Erdőalkotó fáink felismerése termés, levél és kéreg alapján
  • 10 kerti virág ismerete
  • Növényhatározó használata
  • Fontosabb gyógynövények és hatásuk ismerete
  • A gyógynövénygyűjtés szabályai
 • 7. Állatismeret
  • 20 hazai, vadon élő állat ismerete
  • Háziállatok nevei (kicsinye, hím, nőstény, ivartalanított)
  • Állatkert-látogatás
  • 30 hazai, vadon élő állat ismerete
  • Magyarországi nagyvadak nyomainak ismerete és nyomöntvény készítése
  • Vadaspark-látogatás
  • Fontosabb madarak ismerete
  • Az állatok lakóhelye, környezete és tápláléka
 • 8. Gombaismeret
  • Halálosan és súlyosan mérgező gombák ismerete
  • A gombák felismerése és csoportosítása
  • Fontosabb ehető gombák biztos felismerése
 • 9. Csillagászat
  • 5 csillagkép ismerete
  • A naprendszer bolygói
  • Csillagászati alapfogalmak ismerete (fényév, meteor, hold, csillag, üstökös, fekete lyuk, kvazár)
 • 10. Ásvány és kőzetismeret

3.1.2. Mesterséges környezetünkkel kapcsolatos feladatok

 • 1. Becslés, önméretek
  • Egyszerű becslések önméretek alapján
  • Becslési szabályok
  • Egyszerűbb távolság és magasság becslése
  • Az újoncpróba önméretei és a könyök, talphossz cipőben, 1 m deréknál a földtől, 1 m a kinyújtott kézen
  • Az önméret adatainak korrigálása félévente
  • 1 perc becslése
 • 2. KRESZ, közlekedési ismeretek
  • A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete
  • Közlekedési táblák, a kerékpáros közlekedés szabályai
 • 3. Környékismeret
  • 1 km-es körzetben ismeri a fontos intézményeket (bolt, posta, orvos, gyógyszertár, templom...)
  • 2-3 kilométeres körzetben ismeri a helyi nevezetességeket, fontosabb intézményeket
  • Részletesen ismeri lakóhelyét
  • A helyközi közlekedési lehetőségek ismerete

3.1.3. Egészségügyi ismeretek

 • 1. Elsősegély
  • Segélyhívás módja
  • Vérzések ellátása: fedő és nyomókötés
  • Magatartás baleset esetén
  • Észlelés, cselekvési sorrend meghatározása balesetnél
  • Ficam ellátása
  • Idegen test a szemben
  • Rögzítőkötések
  • Stabil oldalfekvés
  • Ájulások megkülönböztetése és ellátása
  • Komolyabb vérzések és törések ellátása
  • Agyrázkódás, belső sérülések felismerése és ellátása elsősegélynyújtás szintjén
  • Belgyógyászati balesetek ellátása
  • Mérgezések felismerése és ellátása
 • 2. Gyógyszerismeret
  • Fertőtlenítőszerek ismerete
  • Gyógyszerfajták
  • Egyszerű gyógyszerek használata
 • 3. Mentődoboz
  • Egyéni elsősegélykészlet összeállítása és használata
  • Többnapos portyához vagy táborhoz szükséges egészségügyi láda ismerete
 • 4. Higiéné
  • Egyéni és csoportos higiéné és elsősegélynyújtási alap-ismeretek.
  • Élelmezési egészségügyi alapismeretek
  • A tábori higiénés előírások ismerete
  • Ivóvíz fertőtlenítése
  • Fertőzések megelőzése és korai felismerése
  • Védekezés fertőzések ellen (fertőzések előtt, alatt, után)
  • Karantén fogalma, szerepe
  • Ételminta
 • 5. Egészséges életmód
  • Tisztaságot, rendet tart a szobájában
  • Fürdési szabályok
  • Tisztában van az egészséges életmód követelményeivel

3.2. Tevékenységek

„Hajtsátok uralmatok alá az egész földet.” (Ter 1,28)

3.2.1. Természetes környezetünkkel kapcsolatos feladatok

 • 1. Élet a természetben
  • Viselkedés a természetben (öltözködés, rejtőzködés, hang, kirándulási és menetszabályok)
  • Teendők eltévedés esetén
  • 2 sátorban töltött éjszaka
  • Tábor
  • Tűzrakás
  • Lopódzkodás
  • Sátorverés: saját sátrát tudja felverni
  • Éjszakai portya
  • Sátor nélküli éjszakázás (bivakolás)
  • Tűzvédelmi alapismeretek
  • Sátorverés: a csapatban használatos sátrakat tudja felverni
  • Rendszeres portyázás
  • Mozgótábor
  • Sátorverés: mindenféle sátrat fel tud verni
 • 2. Kirándulás
  • Turistajelek
  • Legalább egy portyán való részvétel
  • Kirándulási és menetszabályok
  • Csomagolás
  • Korosztályának megfelelő menetteljesítmény menetfelszereléssel
  • Felszerelés gondozása
  • Korosztályának megfelelő menetteljesítmény menetfelszereléssel
  • Egynapos kirándulás szervezése, vezetése
  • Élelmezési terv egy napra
  • Étrendszükséglet, tápértékszükséglet
  • Alapélelmiszerek beltartalma
 • 3. Tábori építmények
  • Tábori szerszámok használata
  • Botösszekötések ismerete
  • Részvétel tábori építmények készítésében
  • Botösszekötések ismerete
  • Tetszőleges tábori építmények megépítése (asztal, pad, latrina stb.)
 • 4. Kerti munka
  • Szobanövény-gondozás 1 hónapon keresztül
 • 5. Természetvédelem
  • Egy természetvédelmi terület ismerete a lakóhely környékén
  • Részvétel egy környezetvédelmi akcióban
 • 6. Állattartás
 • 7. Szaktúrák
 • 8. Vizitúra
 • 9. Kerékpártúra
 • 10. Sport, testgyakorlás
  • Erőpróbák, teljesítménytúrák teljesítése
  • Rendszeres testmozgás
  • 5 labdajáték ismerete
  • 5 csapatjáték ismerete
 • 11. Úszás
  • 200 méter leúszásáról igazolás

3.2.2. Mesterséges környezetünkkel kapcsolatos feladatok

 • 1. Eszközhasználat
  • Elemi balesetvédelem
  • Balta, fűrész, ásó használata, tárolása
  • Famegmunkáló eszközök, csákány és sarló használat
 • 2. Technikai eszközök
  • Háztartási kisgépek biztonságos kezelése
  • Diavetítőgép kezelése
  • Videolejátszó kezelése
  • Fényképezőgép kezelése
 • 3. Kötélmunkák
  • Csúszóhurok és sátorfeszítő csomó ismerete
  • Állóhurok, ívelt kettős, halászcsomó ismerete
  • Nyakkendőgyűrű-fonás
  • Kuncsomó, köművescsomó, szárítókötél-csomó
  • Használati eszközök készítése kötélből
  • Egyszerű díszítő kötélmunkák
 • 4. Természetes anyagok megmunkálása
  • Egyszerűkettős és szorító-nyolcas
  • Nyakkendőgyűrű készítés
  • Barkácsolás
  • Fafaragás
  • Kunyhóépítés
 • 5. Szabás-varrás, kézimunka
  • Gombvarrás és egyszerű öltések
  • Egyszerű szakadások megvarrása
  • Lyukak foltozása
 • 6. Elektronikai ismeretek
 • 7. Fényképezés
 • 8. Modellezés
 • 9. Bélyeggyűjtés
 • 10. Számítógépes ismeretek
 • 11. Villanyszerelés
 • 12. Utazási ismeretek
  • Menetrendek (vasúti és busz) használata
  • A helyi közlekedési lehetőségek ismerete
 • 13. Hírközlési ismeretek, morze
  • Telefonhasználat, levélfeladás
  • Távirat és pénzfeladás
 • 14. Sütés, főzés, tartósítás
  • Főzési alapfogalmak és egyszerű ételek készítése
  • Főzési alapműveletek (pirítás, dinsztelés, rántás, habarás) ismerete
  • Egyszerű sütemények készítése
  • Sütés, főzés recept alapján
  • Befőzés
Comments