Alapítvány

1%-ával sokat segíthet!

Elérhetőségek

Terézvárosi, Újlipótvárosi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány

Az alapítvány célja és tevékenysége:

"Megteremti a 293. Szent Kapisztrán Cserkészcsapat működésének anyagi hátterét, ezzel elősegíti Terézváros és Újlipótváros gyermekeinek és ifjúságának lelki, szellemi és fizikai gyarapodását.


Az Alapítvány természetközeli táborozásokat és egyéb rendezvényeket szervez, hogy a gyermekeket és fiatalokat környezettudatos életformára nevelje, ennek gyakorlati oldalát oktassa, így mindennapi életük részéve tegye a természetes és épített környezet megóvására tett erőfeszítéseket.

Támogatja az ifjúság öntevékeny kezdeményezéseit, melyek a kulturális élet fellendítését szolgálják, ide értve a magyar népi kultúra és művészet ápolására, népszerűsítésére és oktatására tett erőfeszítéseket is.

Különféle nemzetközi programok rendezésével hozzájárul az euroatlanti integráció mindennapokban való elmélyítéséhez.

Pártfogol olyan indítványokat, melyek az egészséges mozgáskultúra elterjesztését tűzik ki célul, így preventív módon szolgálják az egészségmegőrzést és a mindennapos sport népszerűsítését."


A csapat közhasznú alapítványát 2003-ban hoztuk létre. Bevételi forrását azóta főleg az egy százalékos felajánlások és pályázati források jelentik, amiket ezúton is hálásan köszönünk a szülőknek, felnőttcserkészeknek és támogatóinknak az általuk támogatott gyermekek nevében is.


Alapító: dr. Ungváry Krisztián

Kuratórium: Szécsi Anikó, Bobor Kristóf, Papp András, Tabajdi Péter, Tabajdi Márton (elnök)


Az Alapítvány éves beszámolói és közhasznúsági jelentései

Kapisztrán alap

A Kapisztrán csapatban felnőve, felnőttcserkészként felelősséget érzünk a csapat fejlődéséért. Megvan bennünk a vágy, hogy tegyünk is valamit a csapat segítése érdekében, ezért alakítottuk ki azt a hátteret, amivel az őrsöket/rajokat támogatni szeretnénk. Adományokból és felajánlásokból képezünk egy különálló alapot. Ebből őrsök, rajok programjait támogatnánk. Ehhez várjuk az őrsvezetők és rajparancsnokok programötleteit.


A Kapisztrán Alap forrásaira pályázhatnak rajok illetve őrsök. Az évente, félévente ismétlődő kiírásokra évközi programokkal lehet jelentkezni. Minden alkalommal megjelölünk néhány - az aktuális vezetőkkel egyeztetett - szempontot, amelyeket figyelembe veszünk az elbírálásnál. Fontos elv, hogy a programokra maximum 80%-os támogatás nyerhető el.